Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

V roce 2020 se naše škola měla možnost účastnit projektu pod názvem Language Switching und International Business Behaviour v programu Erasmus plus (číslo projektu 2020-1-AT01-KA229-077950_4), pod vedením rakouské školy Wirtschafts Akademie Waidhofen an der Thaya. Průběh byl sice zkomplikován covidem 19, ale i tak jsme byli schopni tento projekt zorganizovat a v červnu 2022 ho zdárně ukončit.

Studenti Anglo-německé akademie v Praze na Břevnově se mohli celkem třikrát setkat se svými protějšky z Rakouska a procvičit tak německý jazyk v praxi.
Program jednotlivých výjezdů byl náročný, nicméně splnil svůj účel. Studenti byli v prostředí, kde je rodným jazykem němčina. A tak se stále více motivovali ke zkoušení jednotlivých německých frází. V prvním únorovém výjezdu nás čekal týden vyplněný mnoha aktivitami, od intenzivního kurzu němčiny přes návštěvu specifických firem až po celodenní výlet do Vídně.
V dubnu pak naši studenti přivítali rakouské v Praze. Vzhledem k tomu, že se na škole Wirtschafts Akademie Waidhofen an der Thaya učí i český jazyk, tak i rakouští studenti u nás absolvovali intenzivní kurz českého jazyka, viděli představení v Černém divadle, prošli Prahou a poobědvali na parníku. Čeští studenti pak pro ně měli připravené hry, při kterých také mohli procvičit český jazyk.
Poslední výjezd se konal v červnu, studenti ANOA se při této návštěvě setkali nejen se studenty z Rakouska, ale také s ostatními studenty z partnerských škol z Francie a Itálie. Celé setkání zahájilo přivítání pana starosty na radnici. Další dny jsme strávili prohlídkou Salzburgu a aktivitami v budově školy.
Velkou výhodou těchto setkání je i vzdálenost. Není potřeba drahé letecké dopravy. Cesta vlakem trvá kolem 3 hodin a je stejně pohodlná.
Jsme moc rádi, že o účast na tomto projektu byl velký zájem, celkově se ho zúčastnilo více jak 30 studentů.
Slovo závěrem. Příprava takovýchto projektů je určitě pro pedagogy časově náročná a vždy je třeba čekat nečekané, ale určitě v konečné fázi nesou své ovoce. Naši studenti jsou toho důkazem, což někteří z nich prokázali hned v květnu u maturit.
Vzhledem k výborné spolupráci jsme se dohodli na pokračování naší vzájemné spolupráce i po skončení Erasmus projektu. Věříme, že tento krok přinese mnoho benefitů i v novém školním roce.