Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

V pondělí 29. listopadu zavítala třída 2B na místo posledního odpočinku slavného předka jedné z žákyň. Jedná se o přední osobnost Jungmannovy generace,

jazykovědce a reformátora českého pravopisu, který se díky vydávání učebnic a slovníků slovanských jazyků stal uznávaným nejenom u nás, ale i v zahraničí. Všechny tyto zásluhy jsou bohužel opomíjeny a jeho jméno je spojeno především s otázkou (ne)pravosti údajně nejstarších literárních památek, které se ukrývají pod zkratkou RKZ. Poznali jste předkovo jméno? Už víte, kde jsme byli?