Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

V pondělí 8. listopadu jsme se čtvrtými ročníky navštívili Památník Terezína.

Společně jsme absolvovali komentovanou prohlídku Malé pevnosti, která fungovala v letech 1940-1945 jako věznice pražského gestapa. Spolu s průvodcem jsme prošli prostory, ze kterých mrazí i po tolika letech. Součástí prohlídky byly i dlouhé podzemní chodby, které nás zavedly na popraviště. Na závěr jsme zhlédli několikaminutový dokument, který nám podal reálné obrazy lidí, kteří v Terezíně žili. I přes to, že Terezín nebyl vyhlazovacím táborem, tak v nás zanechává nepříjemný pocit.