Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

V pondělí 3. května 2021 se třída 3B účastnila videokonference společně se školami z Německa, Itálie a Turecka. Celkově je v tomto projektu zapojeno bezmála 200 studentů nejen z výše jmenovaných škol, ale také ze škol z Francie a Portugalska. Společně plní zadané úkoly a i přes velké množství studentů se zatím daří dodržovat všechny stanovené termíny.

 

Na video konferenci se sešlo 60 studentů. Nejdříve proběhly prezentace jednotlivých firem, pak studenti volili nejzdařilejší prezentaci, psali pomocí Mentimetru svoje názory na marketingové strategie a jako poslední aktivita byl zvolen kahoot!, kde si studenti ověřili ekonomické vědomosti. Velký dík patří studentům nejen za účast na konferenci, ale i za jejich proaktivní přístup po celou dobu konání projektu!


Všichni naši studenti zapojení ať do Erasmusu, nebo do eTwinningových projektů, prokazují při plnění dílčích úkolů a účastech na videokonferencích velkou profesionalitu a je potěšením se těchto videokonferencí účastnit. Díky našim studentům je naše škola hodnotným partnerem v mezinárodních projektech!

eTwinning konference3B 21 05 03 m