Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

V reakci na pandemii koronaviru se Evropská komise rozhodla vyhlásit v roce 2020 mimořádnou podzimní výzvu. Hlásit se do ní mohly instituce, které chtěly finančně podpořit projekt v rámci Klíčové akce 2 Strategické partnerství v oblasti: partnerství pro připravenost na digitální vzdělávání. (Odborné vzdělávání - Projekty spolupráce - Erasmus+ (naerasmusplus.cz))

V rámci této mimořádné výzvy jsme se připojili k projektu pořádaném Liceul cu Program Sportiv Cetate, Rumunsko. Cílem projektu je stimulace uměleckého a kognitivního potenciálu studentů v rámci hledání kreativních a inovativních řešení současných společenských výzev a rizik. Do projektu se zapojilo šest škol z různých evropských států.

Jsme nesmírně rádi, že byl tento projekt vybrán posuzovateli jako přínosný a bude nám udělen grant!!!

01m