Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

V návaznosti na usnesení Vlády ČR ze dne 23. 12. 2020 se s platností do 10. 1. 2021 zakazuje pro střední školy osobní přítomnost žáků na vzdělávání ve škole.

V týdnu 4. – 8. 1. 2021 bude probíhat vzdělávání výhradně distančním způsobem. Rozvrh platný pro týden 4. – 8. 1. 2021 se zobrazí v SISu (systém Bakalář) nejpozději 3. 1. 2021. Pro informaci bude rozvrh umístěn rovněž na e-learningovém portálu ANOA EDUSpace. I nadále platí u jednotlivých předmětů v rozvrhu zkratky:

SamS – samostatné zpracování zadaných úkolů

DisV – videovýuka.

 

Pro jistotu připomínám, že žáci mají v souladu s § 184a zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, povinnost se vzdělávat distančním způsobem. Pokud je žák nemocen a nemůže pracovat, informuje o tomto zletilý žák či zákonný zástupce nezletilého žáka třídního učitele (řádná omluva).

 

O způsobu vzdělávání po 10. 1. 2021 vás budeme informovat na webových stránkách školy v návaznosti na stanoviska MŠMT.

 

Ing. Miluše Papoušková

ředitelka školy