Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

Vážení,
v návaznosti na aktuální situaci pokračuje v naší škole i po 1. listopadu 2020 vzdělávání distančním způsobem, a to až do odvolání.
Pro jistotu připomínám, že žáci mají v souladu s § 184a zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, povinnost se vzdělávat distančním způsobem. Pokud je žák nemocen a nemůže pracovat, informuje o tomto zletilý žák či zákonný zástupce nezletilého žáka třídního učitele (řádná omluva).

Pro jistotu ještě připomínám, že základní pravidla vzdělávání distančním způsobem jsou k dispozici pro studenty i rodiče na nástěnce Školního informačního systému (SIS). Rozvrh pro vzdělávání distančním způsobem je umístěn na e-learningovém portálu EDUSpace 2 ,(zkratka předmětu uvedená v rozvrhu znamená v daný čas videovýuku daného předmětu, zkratka VDZ uvedená v rozvrhu znamená v daný čas samostatné zpracovávání zadaných úkolů). V rámci vzdělávání distančním způsobem nebude zadávána práce v předmětech TEV - tělesná výchova, STEV - specializace tělesná výchova, ELK – elektronická komunikace (pouze první ročník).

 

Ing. Miluše Papoušková v.r.
ředitelka školy