Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

V pátek 18. září absolvovala třída 4.A přednášku o poválečném vývoji v Československu. Téma bylo dané. Sudety. Těžko bychom našli někoho, kdo Sudety důvěrněji zná a Sudetami žije. O to milejší bylo, že se jednalo o bývalého studenta naší školy.

Petr Mikšíček je absolvent kulturologie na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, fotograf, dokumentarista, filmař, novinář, pedagog a také spisovatel s 8 vydanými knihami. Před několika lety obešel pěšky celou republiku (1000 km za 3 měsíce) a tahle cesta ovlivnila celý jeho následující život. Film o zaniklých obcích a pohledy na polozřícený kostel, rozlámané kříže a rozmlácené hřbitovní náhrobky jsou výmluvným dokladem vývoje po roce 1945 a zároveň i dokladem obrovského kulturního barbarství. Snad jenom jeden příklad za všechny. Dnes je v republice přibližně 6 000 samostatných obcí. Po druhé světové válce zmizelo v Sudetech na 3 000 obcí a samot.
Petrovi za přednášku děkujeme.