Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

Vážení rodiče a studenti,
pokud jste byli či budete pobývat (vy osobně či rodinní příslušníci) na územích zasažených koronavirem, respektujte bezpečnostní pokyny hygieniků (zejména 14 denní karanténa) a oznamte tuto skutečnost škole. Absence způsobená čtrnáctidenní karanténou bude školou zohledněna.

Ing. M. Papoušková, ředitelka školy