Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

Dne 23.1.2019 navštívili studenti 4.A. logistickou firmu Metrans a.s. Firma nebyla vybrána náhodně, neboť polovina třídy studuje specializaci „Logistika“.

První část exkurze byla věnována prezentaci firmy, její působnosti a především logistickým činnostem. Studenti zde slyšeli spoustu praktických informací, které mohli porovnat se svými teoretickým znalostmi ze školy. Všichni se dozvěděli zajímavosti o dopravě zboží z Číny na evropský kontinent a dále techniku převozu zboží do jednotlivých zemí.
Kromě témat přepravy a logistiky se přednášející dotkl i některých jiných oborů, jako jsou lidské zdroje nebo clo, tudíž byly informace užitečné i pro studenty, kteří nemají logistiku jako specializaci.
Po přednášce se všichni studenti přesunuli přímo do venkovního areálu, kde měli možnosti si zvenku i zevnitř prohlédnout přepravní kontejner. Velmi zajímavé také bylo sledovat vlastní vykládku zboží, konkrétně rýžových nudlí z Číny. Tuto zásilku také přímo kontrolovali pracovníci celní správy. Dále také všichni mohli sledovat práci přepravních jeřábů, které zvedaly a nakládaly některé z 10 tisíc kontejnerů, které se právě nacházely v areálu firmy.
Exkurze byla velmi zajímavá a pro všechny přínosná. Doufám, že naše škola bude mít v dalších letech příležitost opět tuto firmu navštívit.