Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

Národní kulturní památka na Vyšehradě poodhalila svou historii studentům druhého ročníku ve středu 4. října, kdy se právě jejich výuka ze školních lavic přesunula do tohoto podzimními barvami hrajícího parku.

Studenty čekala již tradiční procházka od metra přes všechny tři vstupní brány kolem Jedličkova ústavu k rotundě a odtud dále přes vyšehradskou vyhlídku k Myslbekovým sochám. Cílem této části bylo studentům přiblížit historii okolních budov, seznámit je s místem, kde se nacházejí a upozornit je na drobné zajímavosti. Dále jim také v praxi předvést jedinečnost různých uměleckých slohů, což završila demonstrace novogotiky na Bazilice sv. Petra a Pavla.
Úkolem studentů na hřbitově pak bylo vypracování pracovních listů, které se zaměřovaly na kulturu a osobnosti 19. století, což je v souladu s učivem českého jazyka a literatury pro druhý ročník.
Výuce v exteriérech tentokrát přálo počasí, i proto její cíl mohl být naplněn a studenti si mohou odnést velmi pozitivní dojem ze své školní třídní akce.