Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

Ve středu 4. 10. jsme se studenty čtvrtých ročníků navštívili Českou národní banku. Zde jsme zhlédli expozici nazvanou „Lidé a peníze“.

Během návštěvy jsme nejprve viděli krátký film mapující historii této instituce a její činnosti. Po té jsme byli „vpuštěni“ do obřího podzemního trezoru, kde následoval krátký výklad k expozici a také všetečné otázky ze strany průvodkyně. Studenti se k dotazům postavili čelem a většinu z nich správně zodpověděli. Po volné prohlídce expozice jsme si ještě potěžkali zlatou cihlu a následovala krátká vědomostní soutěž, kde měli všichni možnost vyhrát „velký balík peněz“.
Návštěva expozice byla velmi zajímavá a pro všechny poučná. Studenti budou moci získané poznatky uplatnit jak u maturity, tak i následně v praxi.