Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

Ve dnech 25. - 27. září měli naši studenti, po roční přestávce, opět možnost potkávat v ANOA vysokoškoláky v rámci projektu EDISON, pořádaného ve spolupráci s AIESEC ČZU Praha.

Tentokrát nás navštívili mladí lidé z Alžírska, Arménie, Gruzie, Indie, Íránu, Rumunska a Ukrajiny a v rámci dvouhodinových bloků seznamovali naše studenty se spoustou zajímavých informací o jejich zemích – např. o historii, zvyklostech, tradiční kuchyni, kultuře, náboženství, politické situaci,… Projekt podpořil nejen jazykové dovednosti všech zúčastněných, ale pomohl rozšířit povědomí našich studentů i o životě ve vzdálených částech světa.