Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

Přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na SŠ 2021  (ČJL + MAT)

 

Cílem je seznámit studenty s podobou i obsahem přijímacích testů a v souladu s katalogem požadavků je co nejlépe na zkoušky připravit.

 

Kurz probíhá z českého jazyka a literatury a matematiky ve dvouhodinovém bloku s přestávkou mezi jednotlivými předměty. Zvýšená pozornost bude věnována procvičování na konkrétních příkladech.

 

Součástí kurzu bude i absolvování cvičných testů a jejich následný rozbor.

 

Přípravné kurzy jsou určeny pro uchazeče o studium na všech typech středních škol.

 

Termín zahájení přípravných kurzů bude sdělen v prosinci 2020.