Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

Obchodní korespondence v AJ/NJ

Typ kurzu: Individuální rychlokurz

Rozsah kurzu: 6 hodin

Zahájení kurzu: Dle dohody

Minimální počet účastníků:

Vstupní předpoklady:

Cíl: Osvojování terminologie a frazeologie jednotlivých tematických okruhů a rozšiřování poznatků z obchodní praxe doma i v zahraničí. Využívání specifických jazykových prostředků a stylu, včetně etikety při různých situacích obchodního jednání. Klade se důraz na porozumění odborných psaných i mluvených textů tematicky i situačně zaměřených.

Náplň kurzu: Výuka obchodní korespondence prohlubuje odborné jazykové znalosti, aktivizuje slovní zásobu a odbornou terminologii a směřuje k dalšímu profesnímu rozvoji potřebnému pro uplatnění na trhu práce v multikulturní Evropě.

Kurz je individuální. Je realizován prezenční formou, ve dvou blocích po třech vyučovacích hodinách (3 x 45min.).
Budete pracovat samostatně na počítači pod vedením zkušeného lektora, Vaši práci z hodin si můžete nahrát na nosič nebo poslat na e-mail.

Tematické okruhy:

Dopisy, faxy, maily

Obsah a styl obchodního dopisu

Objednávky

Platba

Stížnosti

Schůzky a obchodní jednání

Bankovnictví