Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

Obsluha PC

Typ kurzu: Kurz pro veřejnost

Rozsah kurzu: 20 hodin

Zahájení kurzu: 15.9.2015

Minimální počet účastníků: 10

Maximální počet účastníků: 14

Vstupní předpoklady: Dovršení 15 let věku.

Absolvent získává: Certifikát ANOA o absolvování kurzu

Kurz je realizován v celkovém rozsahu 20 hodin, 2 hodiny denně při 10 návštěvách školy.
Budete pracovat samostatně na počítači pod vedením zkušeného lektora, Vaši práci z hodin si můžete nahrát na nosič nebo poslat na e-mail.

Náplň kurzu:

Práce v textovém editoru:

  • správná úprava dokumentu, tabulátory, číslování, sloupce, ...
  • práce s dlouhým textem, styly, generování obsahu
  • hromadná korespondence
  • tabulky

Práce v tabulkovém editoru:

  • vytvoření a správná úprava tabulek
  • základní výpočty
  • vyhodnocování výstupů – grafy, podmíněné formátování

Základy práce v prezentačním programu nebo rozšíření předchozích témat

Výuka probíhá na počítačích s operačním systémem Windows 7 v kancelářském balíku MS Office 2010.