Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

Rozvoj osobnosti

Typ kurzu: Individuální rychlokurz

Rozsah kurzu: 20 hodin

Zahájení kurzu: 15.9.2015

Minimální počet účastníků: 10

Vstupní předpoklady: Dovršení 15 let věku.

Absolvent získává: Certifikát ANOA o absolvování kurzu

Kurz bude realizován prezenční formou, ve dvouhodinových blocích (2x 45min.), vždy od 14:15 hodin, a to 1x či 2x týdně (dle dohody).

Základy psychologie
Komunikace (komunikace slovní a mimoslovní; síla otázek, komunikujeme a stejně si nerozumíme  - proč?)
Typologie osobnosti (kdo jsem a jak se liším od ostatních, extroverze versus introverze, myšlení versus cítění,…)
Asertivita (rozdíl mezi pasivitou, agresivitou a asertivitou, umění říkat „ne“; jak se účinně bránit manipulaci, základní asertivní techniky)
Zvládání konfliktů (nejčastější příčiny, druhy konfliktů, strategie zvládání konfliktů)
Jak zvládat stres (co je stres a co ho způsobuje, jaké jsou přirozené reakce na stres, plán na překonávání stresu, techniky odbourávání stresu)
Jak se vyrovnat se změnou (životní inventura, pozitiva a negativa změny, strategie zvládání změn)
Mezi nebem a zemí (vliv zodiaku na osobnost a vztahy, osud, náhoda, práce s energiemi… )

Součástí kurzu jsou sebepoznávací aktivity a jejich nácvik