Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

Účetnictví

Typ kurzu: Rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT

Rozsah kurzu: 121 hodin

Zahájení kurzu: 15.9.2015

Minimální počet účastníků: 20

Vstupní předpoklady: Absolvování SŠ, střední stupeň vzdělání, dovršení 18 let věku.

Absolvent získává: Osvědčení o rekvalifikaci

Rekvalifikační kurz je organizován ve dvou variantách:
A. Prezenční forma, v pracovním dni 24 krát 5 vyučovacích hodin nebo v sobotu 12 krát 10 vyučovacích hodin.
B. Distanční forma, jednotlivé lekce formou e-learningu a 6krát v průběhu kurzu individuální konzultace v rozsahu 5 vyučovacích hodin.

Varianta pracovní den:   Varianta sobota:
1. hodina 14:15-15:00 hodin
2. hodina 15:10-15:55 hodin
3. hodina 16:05-16:50 hodin
4. hodina 17:00-17:45 hodin
5. hodina 17:55-18:40 hodin
  1. hodina 09:00-11:00 hodin
2. hodina 11:15-13:00 hodin
3. hodina 14:00-16:00 hodin
4. hodina 16:15-18:00 hodin

Způsoby ověření získaných znalostí a dovedností:

Na závěr rekvalifikačního kurzu musí každý účastník složit zkoušku, která se skládá ze dvou částí, a to teoretické a praktické. V praktické části bude účastník kurzu řešit souvislý příklad účtování účetní jednotky. Doba trvání zkoušky bude 2 hodiny

 

Název předmětu/modulu Počet hodin teoretické výuky
(vyučovací hodina = 45 minut)
Počet hodin praktické výuky
(vyučovací hodina = 60 minut)
 1. Proškolení o BOZP

1

 
 1. Podstata a význam účetnictví

2

 
 1. Účetní doklady

2

 
 1. Majetek podniku a zdroje krytí majetku

2

 
 1. Rozvaha, změny rozvahových stavů

3

 
 1. Účet, podvojný účetní zápis

2

 
 1. Rozvahové a výsledkové účty

5

 
 1. Výsledovka, KÚR

2

 
 1. Účetní technika, účetní knihy

4

 
 1. Účtování finančního majetku

6

 
 1. DPH, podstata, výpočet, účtování

13

 
 1. Účtování zásob

14

 
 1. Účtování dlouhodobého majetku, odpisy

10

 
 1. Základní účtování mezd, výpočet mezd

15

 
 1. Základní účtování nákladů a výnosů

6

 
 1. Účetní uzávěrka a závěrka

6

 
 1. Seznámení s účetním programem

6

 
 1. Základní účetní operace v účetním programu

29

 
 1. Finanční analýza

4

 

Celkem

121

 
Závěrečné zkoušky ústní část/ písemná část praktická část