Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

Obsluha osobního počítače 2

Typ kurzu: Rekvalifikační kurz akreditovaný MŠMT

Rozsah kurzu: 241 hodin

Zahájení kurzu: 15.9.2015

Minimální počet účastníků: 20

Vstupní předpoklady: Základní vzdělání, dovršení 16 let věku.

Absolvent získává: Osvědčení o rekvalifikaci

Rekvalifikační kurz je organizován ve dvou variantách, vždy prezenční formou. V první variantě probíhá výuka v pracovní dni 48 krát 5 vyučovacích hodin, ve druhé variantě v sobotu 24 krát 10 vyučovacích hodin.

Varianta pracovní den:   Varianta sobota:
1. hodina 14:15-15:00 hodin
2. hodina 15:10-15:55 hodin
3. hodina 16:05-16:50 hodin
4. hodina 17:00-17:45 hodin
5. hodina 17:55-18:40 hodin
  1. hodina 8:00 - 8:45 hodin
2. hodina 8:55 - 9:40 hodin
3. hodina 9:50-10:35 hodin
4. hodina 10:45-11:30 hodin
5. hodina 11:40-12:25 hodin
6. hodina 14:15-15:00 hodin
7. hodina 15:10-15:55 hodin
8. hodina 16:05-16:50 hodin
9. hodina 17:00-17:45 hodin
10. hodina 17:55-18:40 hodin

Způsoby ověření získaných znalostí a dovedností:

Na závěr rekvalifikačního kurzu musí každý účastník složit zkoušku, která se skládá ze dvou částí, a to teoretické a praktické. V teoretické části účastník kurzu prokáže základní znalosti v oblasti počítačové terminologie. Tato část bude vykonána formou testu. V praktické části bude účastník kurzu řešit úlohy z běžné kancelářské praxe. Vytvoření dokumentu dle zadání. Vkládání a úpravy objektů, použití hromadné korespondence. Výpočty a grafy v excelu. Vyhledání potřebných informací na internetu a odeslání hotové práce přes e-mail. Doba trvání zkoušky bude 3 hodiny.

 

Název předmětu/modulu Počet hodin teoretické výuky
(vyučovací hodina = 45 minut)
Počet hodin praktické výuky
(vyučovací hodina = 60 minut)
  1. Proškolení o BOZP

1

 
  1. Úvod do počítačové terminologie, hardware, software, autorská práva

25

 
  1. Zdraví a bezpečnost, životní prostředí

2

 
  1. Práce v operačním systému

15

 
  1. Organizace dat, zálohování, komprimace

15

 
  1. Textový editor

50

 
  1. Tabulkový procesor

74

 
  1. Prezentační program

30

 
  1. Elektronická komunikace

16

 
  1. Práce s obrázky - úprava fotografií

13

 

Celkem

241

 
Závěrečné zkoušky ústní část/ písemná část praktická část
 

0/3