Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

Ekonomika a podnikání (63 - 41 - M/01) - ŠVP Ekonom

 

Přijímací řízení ke vzdělávání ve středních školách je správním řízením, které se řídí následujícími právními předpisy: zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a dalšími souvisejícími platnými právními předpisy.

Kritéria přijímacího řízení budou sdělena v souladu s legislativou nejpozději do 31. 1. 2021.