Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

  

Erasmus+

 

19. listopadu se třída 3A v rámci předmětu BEN zúčastnila online kick off schůzky se studenty z Holandska, Itálie a Španělska. I když nás trochu pozlobila technika, tak se nakonec vše povedlo.

Ve středu 18. listopadu proběhlo online setkání mezi studenty z Německa, Francie a České republiky. Z naší školy se tohoto setkání zúčastnila třída 4A.

PRAŽSKÝ deník.cz

29/10 jsme podali další žádosti o grant Erasmus+

Zapojili jsme se do oslav Erasmus+ Days. S našimi parnerskými školami jsme si vyměnili balíčky s různými výrobky, které jsou typické pro dané země.

Členové Erasmus týmu vytváření Avatary, už brzy se všemi členy budete moci seznámit.

V rámci oslav Evropského dne jazyků se studenti zúčastnili celoškolní soutěže „Poznej evropský jazyk“, také vytvářeli „wordclouds“ a zahráli si kahoot!

Jak se vám líbí....

Úvodní video k projektu je hotové … :-)

Erasmus+ je vzdělávací program pod záštitou Evropské unie, jehož cílem je podpora spolupráce a mobilit ve všech sférách vzdělávání. Cílem Erasmus je zvýšení kvality a přiměřenosti kvalifikací a dovedností.