Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

ALUMNI

Neformální spolek absolventů a bývalých studentů ANOA

Usiluje o vytvoření vzájemné komunikační platformy mezi školou, absolventy a současnými studenty.

Členové se mohou setkat se svými přáteli z let studií, se svými bývalými pedagogy, či s novými odborníky v oboru, mohou tu vyjádřit svůj názor na fungování ANOA.

Spolek podporuje rozvoj profesionálních kontaktů, ať již z pohledu získání pracovního místa, tak uzavření spolupráce na projektu se školou či mezi členy navzájem.

Chtěli bychom, abyste vy, absolventi, měli možnost navazovat zpřetrhané vazby a vytvářet nové. Budeme vás informovat o zajímavostech prostřednictvím webových stránek, facebooku a elektronických pozvánek na pořádané akce.

Registrace:

Zažádáním o registraci vyjadřuji souhlas se zpracováním mnou vyplněných osobních údajů v rámci registrace pro potřeby Alumni ANOA. S osobními údaji bude nakládáno v souladu se z. č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Powered by BreezingForms