Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

Poznávání krajiny Karla IV.

Třídy A1A a A1S se vypravily poznávat krajinu Karla IV v okolí hradu Karlštejn. Obě třídy se přesunuly vlakem z Hl. nádraží v Praze do železniční stanice Karlštejn. Již během jízdy žáci pozorovali pečlivě krajinu a vypracovávali úkoly ze zeměpisu a ze základů přírodních věd.

Číst dál...

Ústní část maturitních zkoušek zahájena

V pondělí 16. 5. 2016 třída A4A, společně se svojí třídní učitelkou PhDr. M. Leníčkovou, slavnostně zahájila ústní část maturitních zkoušek tříd denního a dálkového studia. Současně si vybraní studenti této třídy převzali z rukou Ing. M. Mesticové certifikáty od organizace INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH (iCU) z modulu B (metody účtování) a modulu C (účetní závěrka). Oceněným gratulujeme a všem studentům při konání jejich „zkoušky z dospělosti” držíme palce!

Číst dál...

Výuka jinak – druhý ročník v Národním technickém muzeu v Praze

Dne 11.5. 2016 se žáci druhého ročníku ANOA vzdělávali, v rámci přírodovědných předmětů, v prostorách Národního technického muzea v Praze. Při této edukaci žáci naplňovali průřezová témata „Člověk a svět práce, Člověk a životní prostředí, Občan v demokratické společnosti a IKT“ , a to během prohlídky 14 unikátních expozic ve třech nadzemních a ve třech podzemních podlažích objektu Národního technického muzea v Praze.

Číst dál...

Zkoušky iCU

Dne 22. 4. 2016 vybraní studenti čtvrtých ročníků konali zkoušky u nezávislé organizace INSTITUT CERTIFIKACE ÚČETNÍCH (iCU). Test trval přes tři hodiny a byl složen ze dvou částí: testové otázky a praktické příklady. Velice nás těší, že studenti dosáhli velmi dobrých výsledků, někteří i skvělých, a obdrželi tak certifikáty z modulu B (metody účtování) a modulu C (účetní závěrka). Naše gratulace patří všem úspěšným studentům a dík za jejich vzornou přípravu Ing. Markétě Mesticové.

Podstata hry není ve vítězství, ale ve hře samotné

Ještě než v pátek maturanti tříd 4. ročníku usednou do lavic a zahájí první kolo maturitních zkoušek, proběhlo malé účtování ve třídě A4A. Společně jsme zavzpomínali, kde všude jsme za uplynulé čtyři roky společně byli.

Číst dál...

Certfikace účetních iCU

Vybraní studenti tříd maturitního ročníku se dne 22.4.2016 zúčastnili v rámci certifikace účetních Institutem certifikace účetních a.s. (iCU) zkoušek v modulu A, B a C.

Číst dál...