Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

Adaptační kurz ANOA 2016

V letošním roce se adaptační kurz konal již tradičně ve Varvažově v jižních Čechách. Celý areál „tábora“ nám poskytl dostatek prostoru a možností k bezproblémové realizaci kurzu.

Číst dál...

Termíny konání doplňovacích a opravných zkoušek

Termíny konání doplňovacích a opravných zkoušek

 • 29. 8. 2016 - začátek zkoušek 10:00
 • 30. – 31. 8. 2016 - začátek zkoušek 9:00
 • 1. - 2. 9. 2016 - začátek zkoušek 10:00

Začátky zkoušek v následujících zářijových dnech budou upřesněny na vývěsce školy.
Student je povinen dodržet stanovený termín zkoušky uvedený na výpisu vysvědčení.
Zkoušky se konají v budově školy, přesný rozpis učeben bude v den konání zveřejněn na vývěsce školy.

Ing. Miluše Papoušková, ředitelka školy

Termíny konání podzimní maturitní zkoušky

Vážení studenti,
sděluji vám termíny konání podzimních zkoušek společné i profilové části MZ, které se budou konat:

 • ve spádové škole OA BUBENEČ, Krupkovo náměstí 4, Praha 6, a to 1. – 5. září 2016
  • pozvánky na didaktické testy či písemné práce byly zaslány na mail jednotlivých studentů
  • podrobné informace naleznete na www.novamaturita.cz
 • v budově školy Anglo – německá obchodní akademie, Bělohorská 171, 169 00 Praha 6
9. září 2016 denní studium písemná zkouška účetnictví a odborná komunikace v anglickém jazyce
9. září 2016 dálkové studium písemná zkouška praktická zkouška z účetnictví
13. až 14. září 2016 denní a dálkové studium ústní zkoušky jednotlivé předměty společné i profilové části maturitní zkoušky
 • pozvánky byly zaslány na mail jednotlivých studentů
 • rozpis studentů ve dnech podle zkušebních předmětů obdrží jednotliví studenti na školní mail nejpozději 5. září 2016.

 

Přeji vám úspěšné složení všech zkoušek.

Ing. Miluše Papoušková, ředitelka školy

Důležité termíny začátku školního roku 2016/17

Zahájení školního roku:
Zaměstnanci školy

 • Začátek přípravného týdne v pondělí 29. 8. 2016 v 8:30

Denní studium

 • Třídy druhého až čtvrtého ročníku denního studia - 1.9.2016 v 9:00 hodin
 • Třídy prvního ročníku denního studia - 1.9.2016 v 10:00 hodin

Dálkové studium

 • Třídy dálkového studia - 12.9.2016 v 8:00 hodin.

Studenti ANOA v Bayreuthu

Máme za sebou další vydařený ročník výměnného pobytu, pořádaného ve spolupráci Anglo-německé obchodní akademie a Staatliche Fachoberschule Bayreuth. Letos se z naší školy zúčastnilo devět studentů převážně z nižších ročníků.

 

Číst dál...

Den s němčinou

9. června se třídy A2A a A3A zúčastnily přednášky v Goethe institutu, kterou pro nás zorganizovala Lenka Drugová z Německé akademické výměnné služby (DAAD). Zhlédli jsme video o studiu v Německu, seznámili se s historií budovy a Goethe institutu, dozvěděli se o kulturním a jazykovém programu, který institut pořádá.

Číst dál...