Anglo-německá obchodní akademie

přepni
Skrýt animaci

Jaký typ školy je naše akademie?

Jsme výběrová škola, která kombinuje odborné s jazykovým vzděláním. Je nesporné, že studium cizích jazyků otevírá dveře k pozdějšímu dobrému zaměstnání. Anglo-německá obchodní akademie proto dbá na kvalitní vzdělání nejenom v anglickém, ale i v německém jazyce.

 

V jakém rozsahu se vyučují cizí jazyky?

Na naší škole mají studenti týdně osm až deset vyučovacích hodin angličtiny a tři hodiny němčiny, což nemá žádná střední škola v republice.


Jaké další nepovinné cizí jazyky se studují na naší škole?

Kromě dvou hlavních cizích jazyků si studenti mohou navíc vybrat ještě nepovinný jazyk, přičemž vedle tradičně velmi populární španělštiny jde hlavně o francouzštinu, arabštinu, čínštinu nebo například ruštinu. Škola pro tyto kurzy zajišťuje kvalitní rektory a příspěvek na ně. Kurzy se otevírají vždy podle zájmu studentů.


Jak probíhá výuka cizích jazyků?

Na úroveň výuky cizích jazyků klademe v naší škole velký důraz. Všichni pedagogové zcela přirozeně vedou proces vzdělávání v duchu moderní výuky a využívají učebny plně vybavené informačními a komunikačními technologiemi. Naprostou samozřejmostí jsou hodiny konverzace s rodilým mluvčím.


Nabízí škola i jazykové pobyty?

Pravidelně se studenti účastní poznávacích zájezdů do anglicky mluvících zemí. Snažíme se pomáhat studentům využívat cizí jazyk i v praxi. Proto došlo k uzavření smlouvy o spolupráci s podobně odborně zaměřenou školou v německém Bayreuthu, kam studenti jezdí na výměnné pobyty. Studenti zde kromě návštěvy školy absolvují i odborné praxe, někteří na radnici, jiní ve firmách, aby si vyzkoušeli používat němčinu v praxi. Ve škole se však mluví hlavně anglicky, takže je to přínosné i pro německé studenty.


Kdo tvoří pedagogický sbor?

Pedagogický sbor naší školy je velmi stabilní. Tvoří ho jednoznačně lidé, kteří mají rádi svoji práci, vytvářejí příjemné a podnětné studijní prostředí, respektují osobnost každého studenta a snaží se ji rozvíjet.


Mohu mít přehled o tom, jak mé dítě studuje?

Máme vlastní školní informační systém (SIS) na webu školy, kde může student i rodič studenta průběžně sledovat klasifikaci, docházku i další informace o studiu.


Jaké je školné?

Školné pro školní rok 2012/2013 u čtyřletého denního studia oboru Ekonomika a podnikání u nás činí 14 600 Kč za každé pololetí. U nástavbového dálkového studia oboru Podnikání je školné 7 500 Kč za každé pololetí.


Jaké je technické zázemí školy?

ANOA nabízí kromě kvalitní výuky i mimořádné technické vybavení. Ať už jde o interaktivní tabule v každé učebně, plazmové televize v učebnách i na chodbách budovy či možnost připojit se na internet v každé místnosti. V celé škole je totiž WiFi prostředí a permanentně zde funguje učitelská i studentská síť. Podporujeme studenty, aby pracovali systematicky a učili se při výuce používat notebook k zaznamenání si učiva. Samozřejmě v předmětech, ve kterých to lze. Je to ovšem zcela na libovůli studentů a rodičů, zda chtějí tuto nepovinnou pomůcku používat. Jinak mají k dispozici nejen na odborné předměty i učebnice a další studijní materiály v elektronické podobě.


Co přesně znamená váš slogan »Jsme škola bez stresů«?

Snažíme se studentům nabídnout příjemné a podnětné studijní prostředí. K tomu jistě přispívá i skutečnost, že se studenti nemusí ve škole přezouvat. A vzhledem k tomu, že je ve škole 300 studentů a 25 pedagogů, vládne zde opravdu přátelská atmosféra a vyučující jsou zvyklí na individuální přístup ke studentům. Zní to jako fráze, ale je to opravdu tak. Další výhodou je i to, že na rozdíl od jiných středních škol máme výuku v uceleném bloku, takže ta končí maximálně po sedmé vyučovací hodině. To je pro studenty obrovská příležitost mít vždy volné odpoledne pro realizaci svých volnočasových aktivit.


Jakou formou probíhá dálkové studium na vaší škole?

Dálkové studium nabízíme u oboru Podnikání. Studijní obor je určen všem absolventům tříletých učebních oborů středních odborných učilišť. Jde o formu odborných konzultací jednou za 14 dnů. Vzhledem k tomu, že vše je více orientováno na samostudium, využívá se ve velké míře učebnic a studijních materiálů v elektronické podobě. Tuto formu studia využívají hlavně lidé po vyučení ve věkové kategorii v průměru od 25 do 50 let věku.


Jak naše škola podporuje sportovce?

ANOA je unikátní spoluprací s fotbalovým klubem AC Sparta Praha. Díky tomu mohou nadějní fotbalisté navštěvovat speciální studijní obor, který umí zohlednit, aby při výuce dokázali zvládnout i sport. Organizace vzdělávacího procesu i výuky je přizpůsobena sportovcům, kteří mají odpoledne trénink a nejsou vázaní výukou. Jejich vyučovací hodiny specializace tělesná výchova a sportovního managementu odborně zajišťují trenéři Sparty.